Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2013 рік


План

 

 

 

 

 

 

 

 

розвитку архівної справи

 

 

 

 

 

 

2013 на рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси

Основні напрями роботи

Одиниця виміру

Показники обсягу робіт

Всього по області (Україні)

Центральні державні архіви

Державні архіви областей

Архівні відділи райдержадмі-ністрацій

Архівні відділи міських рад

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ

 

 

 

 

 

 

1.1.

Реставрація документів з паперовою основою

арк.

 

 

 

 

 

1.2.

Ремонт документів з паперовою основою

арк.

 

 

 

 

 

1.3.

Оправлення та підшивка документів

од. зб.

 

 

 

45

 

1.4.

Консерваційно-профілактичне оброблення:

 

 

 

 

 

 

 

- страхового фонду

од. зб. (рулон)

 

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

1.5.

Створення страхового фонду:

 

 

 

 

 

 

 

- на документи з паперовою основою

од. зб.

кадр негатива

 

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

1.6.

Картонування документів

од. зб.

 

 

 

261

 

1.7.

Перевіряння наявності документів

од. зб.

 

 

 

2243

 

 

1.8.

Виявлення унікальних документів (перегляд документів):

 

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

1.9

Здійсненення грошової оцінки унікальних документів

документ

 

 

 

 

 

1.10.

Страхування унікальних документів

документ

 

 

 

 

 

2.

Створення та розвиток довідкового апарату до документів НАФ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Описування:

 

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- документів особового походження

од. зб.

документ

 

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од. обл

 

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

2.2.

Удосконалення та перероблення описів:

 

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од. зб.

 

 

 

245

 

 

- документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

2.3.

Каталогізація:

 

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од. зб.

картка

 

 

 

20100

 

 

- документів особового походження

од. зб.

картка

 

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од. зб.

картка

 

 

 

 

 

 

- кінодокументації

од. обл.

картка

 

 

 

 

 

 

- фотодокументації

од. обл.

картка

 

 

 

 

 

 

- фонодокументації

од. обл.

картка

 

 

 

 

 

 

- відеодокументації

од. обл.

картка

 

 

 

 

 

3.

Формування НАФ та експертиза цінності документів. Організація зберігання документів в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій

 

 

 

 

 

 

3.1.

Приймання на державне зберігання:

 

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од. зб.

 

 

 

261

 

 

- документів особового походження

од. зб.

документ

 

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- документів особового складу

од. зб.

 

 

 

 

 

3.2.

Організація роботи ЕПК

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Схвалення ЕПК:

 

 

 

 

 

 

 

описів на:

 

 

 

 

 

 

 

- управлінську документацію

од. зб.

 

 

 

276

 

 

- документи особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- науково-технічну документацію

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- кінодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- фотодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

3.2.2.

Погодження ЕПК:

 

 

 

 

 

 

 

описів справ з особового складу

од. зб.

 

 

 

107

 

 

номенклатур справ

номенклатура

 

 

 

16

 

 

інструкцій з діловодства;

інструкція

 

 

 

14

 

 

положень про служби діловодства;

положення

 

 

 

-

 

 

положень про ЕК;

положення

 

 

 

4

 

 

положень про архівні підрозділи

положення

 

 

 

4

 

3.3.

Експертиза цінності документів, що зберігаються в архіві:

 

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од. зб.

 

 

 

245

 

 

- документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

3.4.

Упорядкування на договірних засадах:

 

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації постійного зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації тимчасового зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

- документів із особового складу

од. зб.

 

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

3.5.

Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах та організаціях у зоні комплектування архівної установи та заходи щодо підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб

 

 

 

 

 

 

3.5.1.

Кількість проведених перевірянь підприємств, установ і організацій з них:

переві-

ряння

 

 

 

 

 

 

комплексних

 

 

 

 

2

 

 

тематичних

 

 

 

 

2

 

 

контрольних

 

 

 

 

2

 

3.5.2.

Кількість проведених оглядів забез­печення збереженості документів НАФ та стану діловодства на підприємствах, в установах і організаціях

огляд

 

 

 

 

 

3.5.3.

Заходи з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ:

 

 

 

 

 

 

3.5.3.1

кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, організованих архівною установою

семінар

(курси)

 

 

 

4

 

3.5.3.2

кількість слухачів, які взяли участь у семінарах (курсах)

слухач

 

 

 

48

 

3.5.3.3

кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, до яких залучалися працівники архівної установи

семінар

(курси)

 

 

 

4

 

4.

Використання інформації документів НАФ

 

 

 

 

 

 

4.1.

Ініціативне інформування

документ

 

 

 

1

 

4.2

виконання запитів:

 

 

 

 

 

 

 

- тематичних

запит

 

 

 

60

 

 

- акти цивільного стану

запит

 

 

 

 

 

 

- генеалогічних

запит

 

 

 

 

 

 

- соціально-правового характеру:

запит

 

 

 

60

 

 

- кількість звернень від громадян, розглянутих на особистому прийомі

звернення

 

 

 

30

 

4.3.

Підготовка:

 

 

 

 

 

 

 

- виставок документів

виставка

 

 

 

 

 

 

- радіопередач

радіопередача

 

 

 

 

 

 

- телепередач

телепередача

 

 

 

 

 

 

- публікацій у пресі

публікація

 

 

 

1

 

4.4.

Організація роботи користувачів у читальному залі

користувач

 

 

 

 

 

 

- громадян України

 

 

 

 

12

 

 

- іноземних громадян

 

 

 

 

 

 

 

- кількість виданих справ

справа

 

 

 

30

 

5.

Зміцнення матеріально-технічної бази архівів, їх охоронної і пожежної безпеки

 

 

 

 

 

 

5.1.

Приміщення:

 

 

 

 

 

 

 

- заміна приміщень

будівля

кв.м.

 

 

 

 

 

 

- отримання додаткових приміщень

будівля

кв.м.

 

 

 

 

 

5.2.

Ремонт приміщень

будівля

кв.м.

 

 

 

 

 

5.3.

Збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць)

будівля

пог.м.

 

 

 

25

 

5.4.

Встановлення сигналізації:

 

 

 

 

 

 

 

- пожежної

будівля

 

 

 

 

 

 

- охоронної

будівля

 

 

 

 

 

5.5.

Ремонт сигналізації:

 

 

 

 

 

 

 

- пожежної

будівля

 

 

 

1

 

 

- охоронної

будівля

 

 

 

1

 

5.6.

Встановлення/ремонт автоматичних систем пожежогасіння

встановлення

ремонт

 

 

 

 

 

5.7.

Встановлення/ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря

встановлення

ремонт

 

 

 

 

 

5.8.

Оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином

будівля

пог.м.