Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2018 рік


План розвитку архівної справи архівного сектору Миронівської райдержадміністрації  на 2018 рік  затверджено головою Миронівської райдержадміністрації 17.11.2017 року.

Основні напрями роботи архівного сектору на 2018 рік :

- Оправлення та підшивка документів буде відбуватися тих 8 фондів перевірка стану і наявності яких запланована на 2018 рік.

- Картонування та приймання  управлінської документації буде здійснено 15 фондів в кількості 285 од.зб., а саме :

      Миронівська міська рада                                                                      25 од.зб.,

      Вікторівської сільської ради-                                                               6 од.зб.,

      Владиславської сільської ради-                                                            6 од.зб.,

      Карпишівської  сільської ради                                                             49 од.зб.,

      Кип»ячківської сільської ради-                                                             8  од.зб.,

      Малобукринська сільська рада                                                             31 од.зб.,

      Олександрівська сільська рада                                                             31 од.зб.,

      Піївської сільської ради-                                                                       7 од.зб.,

      Потіцька сільська рада                                                                           5 од.зб.,

      Шандрівської сільської ради                                                                 7 од.зб.,

      Коритищанська сільська рада                                                                5 од.зб.,

      Миронівська районна державна адміністрація                                    70 од.зб.,

      Миронівської районної ради                                                                 16 од.зб.,

      Віділення Державного казначейства у Миронівському районі             11 од.зб.,

      Фінансове управління Миронівської РДА                                            8 од.зб.

                           _________________________________________________

                                                                                        Разом :            285 од.зб.

 

- Перевірка наявності документів буде здійснюватися 8 фондів  загальною кількістю 1259 од.зб.

- Удосконалення та перероблення описів управлінської документації  Миронівської районної спілки споживчих товариств  в  кількості 290 од.зб. року буде проведена  в 2018 році.

- В наступному календарному році буде продовжено каталогізацію документів із земельних питань Миронівської міської ради в  кількості 100 карток.

- Планується схвалення описів на ЕПК Державного архіву  17 фондів : 16 сільських а 1 міської ради за 2016 рік в кількості 153 од.зб..

     

- Погодження:

                    описів  з кадрових питань ( особового складу ) на ЕПК Державного архіву 17 вищезгаданих  в п.3.2.1. фондів в кількості

38 од.зб.;

                    номенклатура справ 7 фондів ( Миронівська міська рада, Карапишівська сільська рада , Тулинська сільська рада , Маслівський аграрний технікум ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету с. Маслівка, Фінансове управління Миронівської РДА, Управління агропромислового розвитку, відділ освіти Миронівської РДА);

                   інструкція з діловодства 1 фонду (Миронівського  районного центру сімейної медицини );

                   положення про ЕК та архів 1 фонду (Миронівського  районного центру сімейної медицини).

- Не планується  упорядкування документів  на договірних засадах .

- У відповідності до Плану-графіку проведення комплексних перевірок установ-джерел комплектування архівного відділу планується проведення 8 комплексних перевірок  та 5 контрольних, а саме:                 

8-комплексні (  Тулинська сільська ради, Карапишівська сільської ради , Яхнівська сільської ради , відділ культури Миронівської РДА, районний комітет профспілки працівників АПК, Полівська сільської ради , Потіцька сільської ради, Коритищанська сільської ради)

5- контрольні (Миронівської  міської ради ,Македонської сільської ради ,Олександрівської сільської ради , Пустовітівської сільської ради, Піївська сільська рада) .

- Планується в наступному календарному році провести за ініціативою архівного сектору 4 наради-семінари та до проведення  2 семінарів буде залучено архівний відділ .Всього планується охопити семінарськими заняттями близько 45 осіб.

- Ініціативне інформування буде проведено на тему « Про роз’яснення щодо здачі документів на постійне зберігання в архівну установу при об’єднанні територіальних громад ».

- Планується виконати 90 запитів тематичного та 30 соціально-правового характеру.

- Буде підготовлено  2 публікації в районній газеті «Миронівський край» на тему :  привітання з нагоди професійного свята та стаття до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Планується організувати роботу в читальному залі 5 громадян України та видати їм для ознайомлення 20 од.зб.