Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

Звіт

Підсумки роботи архіву за 2012 рік


В 2012 році архівний відділ Миронівської райдержадміністрації продовжував працювати над виконанням завдань, відповідно до Основних правил роботи державних архівів України та інших нормативних документів з питань роботи архівних відділів:

- оправлено та підшито 25 документів  фондів Росавської та Козинської сільської рад, перевірка наявності та стану справ яких проводилася в 2012 році;

-закартоновано  467 документів. Перевиконання плану відбулося за рахунок приймання документів постійного терміну зберігання, що перебували в архівних підрозділах понад встановлені строки;

-перевірено наявність документів в  кількості 3507 од.зб.  відповідно до Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НаФ на 2010-2014 роки виконано в повному обсязі;

-проведено удосконалення описів  № 1  справ постійного зберігання Піївської та Росавської сільських рад      перевірка наявності та стану справ яких проводилася в 2012 році в кількості 514 од.зб.;

-виготовлено 177 карток фонду Миронівської міської ради  із земельних питань.

- прийнято на державне зберігання 467 справ постійного зберігання.( Див . додаток 2 ) та 12 справ з особового складу ;

-схвалено на ЕК архівного відділу Миронівської РДА  774 справи тимчасового зберігання Миронівського районного суду за 1944-2000роки;

  -схвалено на ЕПК Державного архіву Київської області  556 од.зб. управлінської документації. Із них- 426 згідно описів №1 справ постійного  зберігання  підприємств, установ та організацій району та  130 од.зб. згідно описів № 3 справ постійного зберігання сільських Миронівсього району;

-погоджено описів №2-ос справ з особового складу-120 од.зб. Перевиконання плану відбулося за рахунок схвалення описів № 2-ос справ з особового складу працівників Миронівської податкової адміністрації,  яка була ліквідована в 2012 році з послідуючою зміною назви на Миронівську міжрайонну податкову адміністрацію.

-архівним відділом упорядковано на договірних засадах  науково-технічну документацію на  суму 500.00 грн ( 86 од.зб.)

Проводилися також і ініціативні інформування  через:

- оприлюднення в районній газеті «Миронівський край» оголошення щодо надання архівним відділом райдержадміністрації платних послуг;

- створення постійного методичного куточку архівного відділу «Архівний відділ інформує», де систематично висвітлюється інформація з різних питань роботи архівного відділу для широкого загалу громадян району.