Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2019 рік


Відповідно плану розвитку архівної справи на 2019 рік, затвердженого головою Миронівської районної державної адміністрації 13 листопада 2018 року № 140-1,  архівним сектором Миронівської райдержадміністрації протягом 2019 року буде проведено наступне:

Оправлення та підшивка документів буде відбуватися тих 8 фондів ,перевірка стану і наявності яких запланована на 2019 рік (згідно Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2015-2019 роки).

 

Картонування та приймання  управлінської документації буде здійснено 19 фондів в кількості 560 од.зб., а саме :

 

      Миронівської міської ради                                                                   172 од.зб.,

      Центральненської сільської ради                                                           32 од.зб.,

      Яхнівської  сільської ради                                                                       32 од.зб.

                                                                                                         

      Вказані сільські та міська ради в 2019 році передаватимуть документи на постійне зберігання  за 2015-2018 роки включно у зв»язку з об»єднанням громад (вибори відбулися 23 грудня 2018 року).

      Крім того, в 2019 році архівним сектором буде проводитись прийом документів постійного терміну зберігання згідно опису № 3 вказаних 2 сільських рад, (зведені описи № 3 готуються сільськими радами, уточнюється цифри), а також Піївської сільської ради 306 од.зб за 1944-2018 роки (з 18 серпня 2018 року приєднана до Ржищівської ОТГ).

 

        Архівним сектором планується також приймання  управлінської документації  таких установ : 

                                                                                        

      Піївської   сільської ради                                                                      35 од.зб.

      Македонської  сільської ради                                                              7  од.зб.,

      Ємчиської  сільської ради                                                                    9 од.зб.,

      Олександрівської сільської ради                                                         38 од.зб.,

      Зеленьківської  сільської ради                                                             11 од.зб.,

      Грушівської сільської  ради                                                                8 од.зб.,

      Карапишівської сільської ради                                                           28 од.зб.,

      Коритищанської сільської ради                                                          11 од.зб.,

      Потіцької сільської ради                                                                      6 од.зб.

      Владиславської сільської ради                                                            6 од.зб.

      Миронівська районна державна адміністрація                                    70 од.зб.,

      Малобукринської сільської ради                                                         7 од.зб.

      Миронівської районної ради                                                               34 од.зб.,

      Відділ освіти Миронівської райдержадміністрації                                 14 од.зб.

      Відділ культури, туризму, молоді та спорту Миронівської

      райдержадміністрації                                                                          20 од.зб.

      Маслівський аграрний технікум ім.П.Х.Гаркавого

      Білоцерківського національного аграрного університету                  20 од.зб.

                           _________________________________________________

                                                                                        Разом :                  560 од.зб.

 

Перевірка наявності документів буде здійснюватися 8 фондів  загальною кількістю 1115 од.зб.

Удосконалення та перероблення описів управлінської документації  Маслівського аграрного технікуму ім.П.Х.Гаркавого  Білоцерківського національного аграрного університету в  кількості 794 од.зб. року буде проведена  в 2019 році.

В наступному календарному році буде продовжено каталогізацію документів із земельних питань Миронівської міської ради в  кількості 100 карток.

Планується схвалення описів на ЕПК Державного архіву 24 фондів : 19 сільських рад  та 1 Миронівської  міської ради за 2016-2018 роки, Миронівської районної ради за 2017 рік (22 од.зб.) ,  Відділу культури, туризму та спорту РДА за 2012-2017 роки (50 од.зб.) , Маслівського аграрного технікуму ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету за 2011-2017 роки (70 од.зб.), Миронівської райдержадміністрації за 2013-2017 роки (350 од.зб.)  в кількості 800 од.зб.

Погодження:

                    описів  з кадрових питань ( особового складу ) на ЕПК Державного архіву 24 вищезгаданих  в п.3.2.1. фондів в кількості

138 од.зб.;

                    номенклатура справ 7 фондів ( Грушівської сільської ради, Карапишівської сільської ради, Тулинської сільської ради, Фінансового управління РДА, Центральної районної лікарні, Відділу освіти РДА, Миронівської РДА);

                   інструкція з діловодства 3 фондів (Фінансового управління РДА, управління агропромислового розвитку РДА, відділу освіти  Миронівської РДА  );

                   положення про ЕК та архів установи -  1 фонду (Миронівського  районного центру сімейної медицини).

Не планується  упорядкування документів  на договірних засадах .

У відповідності до Плану-графіку проведення комплексних перевірок установ-джерел комплектування архівного сектору планується проведення 14 комплексних перевірок  та 3 контрольних, а саме:                 

14 - комплексних (  Тулинська сільська рада, Карапишівська сільська рада, Грушівська сільська рада , Ємчиська сільська рада, Росавська сільська рада, Шандрівська сільська рада,  Фінансове управління РДА,  відділ культури Миронівської РДА, відділ освіти Миронівської РДА, Миронівська центральна районна лікарня, районний комітет профспілки працівників АПК, Полівська сільська рада , Потіцька сільська рада, Коритищанська сільська рада)

3- контрольних (Македонська сільська рада ,Олександрівська сільська рада , Пустовітівська сільська рада) за умови зняття мораторію на перевірки.

Планується в наступному календарному році провести за ініціативою архівного  сектору  4 наради-семінари та до проведення  2 семінарів буде залучено архівний сектор .Всього планується охопити семінарськими заняттями близько 45 осіб.

Ініціативне інформування буде проведено на тему « Про впровадження в роботу установ Інструкції з діловодства в новій редакції та електронного документообігу».

Планується виконати 140 запитів тематичного та 30 соціально-правового характеру.

Буде підготовлено  2 публікації в районній газеті «Миронівський край» на тему : підсумкова інформація про роботу архівного сектору за 2019 рік (До Дня архівіста) та стаття до Дня пам»яті та примирення «Книга пам»яті України.Звитяжці».

Планується організувати роботу в читальному залі 7 громадян України та видати їм для ознайомлення 35 од.зб.

Планується виділення додаткового приміщення -  кімнати під архівосховище (№ 5) розміром 13,5 м2.

Планується збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць) на 20 пог.м.