Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

Штати

У штаті сектору 2 особи – завідувач та провідний інспектор архівного сектору Миронівської райдержадміністраціїphoto
Семененко Ірина Анатоліївна

-

призначена на посаду завідувача архівного сектору розпорядженням голови Миронівської райдержадміністрації від 13.06.2017р. № 20-к . Вона здійснює керівництво діяльністю сектору і несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

Семененко Ірина Анатоліївна в 2008 році закінчила Київський національний університет МВС України за спеціальністю "Правознавство".

До функцій завідувача сектору відноситься керівництво діяльністю сектору, персональна відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, затвердження функціональних обов'язків працівників сектору, використання коштів сектору в межах затвердженого на його утримання кошторису. До інших функцій завідувача сектору відносяться забезпечення виконання планів роботи сектору з питань архівної справи,проведення прийому громадян, проводення підготовки роботи та видача довідок за зверненнями громадян, проведення роботи по забезпеченню збереженості та державному обліку документів,їх оправлення та підшивки, перевірка наявності і стану документів, видача документів користувачам до читального залу. Також проводить роботу по описуванню документів, удосконаленню та переробці описів, каталогізації, виконує тематичні запити і запити соціально-правового характеру, веде діловодство в архіві.photo
Жовтоноженко Наталія Іванівна

-

Провідний інспектор архівного сектору Миронівської райдержадміністрації, призначена розпорядженням голови Миронівської райдержадміністрації від 31 травня 2016 року № 200

В 2004 році закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю Українська мова та література, кваліфікація філолог, викладач української мови і літератури та зарубіжної літератури

Виконання доручень голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, завідувача архівним сектором райдержадміністрації у межах наданих повноважень відповідно до чинного законодавства. Здійснення роботи у сфері архівної справи на території району за дорученням завідувача архівного сектору.Прийняття участі в координації діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях архівної справи.