Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

Штати

У штаті відділу 1 особа – начальник відділу.photo
Козійчук Людмила Федорівна

-

призначена на посаду начальника архівного відділу розпорядженням голови Миронівської райдержадміністрації від 14.02.2006р. , №57. Вона здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

Козійчук Людмила Федорівна закінчила Київський педагогічний інститут ім. М. Горького ( 1984 р.) та Київський Національний економічний університет ім. В. Гетьмана ( 2000р.).

До функцій начальника відділу відноситься керівництво діяльністю відділу, персональна відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, затвердження функціональних обов'язків працівників відділу, видання наказів у межах своєї компетенції, організація та контроль їх виконання, використання коштів відділу в межах затвердженого на його утримання кошторису, призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу. До інших функцій начальника відділу відносяться забезпечення виконання планів роботи відділу, проведення роботи по забезпеченню збереженості та державному обліку документів, ремонту документів, їх оправлення та підшивки, перевірка наявності і стану документів, видача документів користувачам до читального залу. Також проводить роботу по описуванню документів, удосконаленню та переробці описів, каталогізації, виконує тематичні запити і запити соціально-правового характеру, веде діловодство в архіві.