Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2014 рік


1.З метою   покращення кількісних та якісних показників роботи відділу  ,архівний відділ Миронівської райдержадміністрації планує  в 2014 році розробити та затвердити на черговій сесії Миронівської райради районну Програму розвитку архівної справи на 2014-2016 роки.  

2.Архівний відділ Миронівської райдержадміністрації планує також  свою діяльність на 2014 рік відповідно до Основних правил роботи державних архівів України з урахуванням виконання завдань, передбачених Планом заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2010-2014 роки. В 2014 році планується перевірити наявність та стан 9 архівних фондів загальною кількістю 2432  справи.

3.Облік справ , невиявлених в процесі перевіряння наявності і стану справ вищезгаданих 9 фондів буде організовуватися відповідно до існуючих правил та інструкцій.

4.У зв»язку із затвердженням нових нормативних актів щодо роботи архівних підрозділів органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації архівним відділом райдержадміністрації буде  збільшено бюджет часу на їх розгляд із 2 днів у 2013 році до 8 днів на рік у 2014 році.

5.  Систематично будуть  виявлятися  установи-джерела формування НАФ України в яких вже впроваджено, або планується впровадження електронного документообігу. В 2013 році на частковий електронний обіг документів  було вже переведено Миронівську міжрайонну податкову інспекцію.

6. В наступному, 2014 році буде продовжено роботу архівного відділу щодо оновлення та поповнення власної сторінки веб-сайту «Електронна мережа архівів Київщини», створеної  ще у  вересні місяці 2012 року.

 7.Спільно з управлінням соціального захисту населення в Миронівському районі планується  здійснити ряд заходів щодо охорони праці та цивільного захисту працівника архівного відділу.

8. В наступному календарному році буде продовжено роботу щодо переведення в електронний формат описів №1 справ постійного зберігання сільських рад Миронівської району  за 1991-2005 роки.

9. Буде розпочато  роботу щодо проведення паспортизації всіх   установ- джерел формування НАФ на території Миронівського району.

10. Планується підготувати до  друку в  районних засобах масової інформації  статтю щодо місцязнаходження  документів з особового складу працівників –членів бувших колгоспів та радгоспів   та статтю присв»ячену Дню працівника архівних установ.11.Планується  в 2014 році продовжити надання установам платних послуг .