Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2015 рік


1.З метою   покращення кількісних та якісних показників роботи відділу  ,архівний відділ Миронівської райдержадміністрації планує  в 2015 році заслухати питання стану архівної справи в Миронівському районі на засіданні колегії Миронівської райдержадміністрації в травні місяці 2015 року.  

2.Архівний відділ Миронівської райдержадміністрації планує також  свою діяльність на 2015 рік відповідно до Основних правил роботи державних архівів України з урахуванням виконання завдань, передбачених Планом заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2010-2014 роки. В 2014 році планується перевірити наявність та стан 5 архівних фондів загальною кількістю 986  справ.

3.Облік справ , невиявлених в процесі перевіряння наявності і стану справ вищезгаданих 5 фондів буде організовуватися відповідно до існуючих правил та інструкцій.

4.У зв»язку із затвердженням нових нормативних актів щодо роботи архівних підрозділів органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації архівним відділом райдержадміністрації буде  збільшено бюджет часу на їх розгляд із 2 днів у 2014 році до 8 днів на рік у 2015 році.

5.  Систематично будуть  виявлятися  установи-джерела формування НАФ України в яких вже впроваджено, або планується впровадження електронного документообігу. В 2015 році будуть прповедені семінарські заняття з питань його введення в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

6. В наступному, 2015 році буде продовжено роботу архівного відділу щодо оновлення та поповнення власної сторінки веб-сайту «Електронна мережа архівів Київщини», створеної  ще у  вересні місяці 2012 року.

 7.Спільно з управлінням соціального захисту населення в Миронівському районі планується  здійснити ряд заходів щодо охорони праці та цивільного захисту працівника архівного відділу.

8. В наступному календарному році буде продовжено роботу щодо переведення в електронний формат описів №1 справ постійного зберігання сільських рад Миронівської району  за 1991-2005 роки.

9. Буде продовжено  роботу щодо проведення паспортизації всіх   установ- джерел формування НАФ на території Миронівського району.

10. Планується продовжувати підготовку статей  до  друку в  районних засобах масової інформації   щодо місцязнаходження  документів з особового складу працівників –членів бувших колгоспів та радгоспів, статей-новин з питань введення електронного документообігу в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування та статтю присв»ячену Дню працівника архівних установ.

11.Планується  в 2014 році продовжити надання установам платних послуг .