Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2016 рік


 

Архівний відділ Миронівської райдержадміністрації планує свою діяльність на 2016 рік

 відповідно до завдань і заходів, передбачених програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на

2015-2019 роки. Архівний відділ райдержадміністрації планує перевірити стан та наявність документів 6 фондів в кількості1014 од.зб.

В поточному році буде продовжено виконання завдань і заходів, визначених наказом Державного архіву Київської області від 22.08.2012 № 60 «Про посилення протипожежного захисту в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівах» . Буде проведена перезарядка вогнегасників та вжиті  додаткові першочергові заходи щодо посилення охоронної безпеки архівних приміщень

 Архівний відділ райдержадміністрації продовжить роботу щодо виявлення унікальних документів НАФ з врахуванням вимог , викладених в листі Укрдержархіву від 05.07.2012 № 01.3/2167 «Про складання анотованого переліку унікальних документів НАФ»

6.Архівний відділ райдержадміністрації продовжить в наступному році організацію обліку справ, не виявлених в процесі перевіряння наявності і стану справ, що знаходяться в розшуку з послідуючим складанням списків цих справ та подання їх до Державного архіву київської області.

Будуть вживатися додаткові заходи щодо дотримання нормативних вимог до організації своєчасного обліку документів, що надходять на державне зберігання; вивіряння та уточнення облікових документів через виділення додаткового робочого часу .

 В обов»язковому порядку буде збільшено бюджет часу на надання кваліфікованої методичної допомоги установам- джерелам формування НАФ з розробки, внесення змін до положень про експертні комісії, архівні підрозділи у зв»язку з затвердженням нових нормативних актів та приходом на посади в органи місцевого самоврядування нових людей, після проведення в 2015 році виборів в органи місцевого самоврядування.

Продовжиться робота щодо упорядкування та прийому на постійне зберігання документів, що знаходяться в архівних підрозділах підприємств,  установ та організацій району понад встановлені строки відповідно до Плану.

Планується проведення 8 нарад ( семінарів ) з підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів щодо впровадження нових нормативно- правових актів, порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання.

 Планується у 1 кварталі 2016 року проведення роботи з виявлення юридичних осіб- джерел формування НАФ на території району, у діяльності яких створюються електронні документи з електронним підписом  та вивчення складу цих документів.

В наступному календарному році буде продовжено оновлення інформації власного верб-сайту

При наявності коштів, буде розпочата робота щодо впровадження серверів локальної мережі та здійснення легалізації програмного забезпечення архівного відділу.

Спільно з центральною районною бібліотекою будуть проведені виставки до визначних дат країни, міста, району тощо.