Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2017 рік


Архівний відділ Миронівської райдержадміністрації планує свою діяльність на 2017 рік відповідно до листа Державної

архівної служби України від 20.10.2016 № 01-33/813, а саме:

 На виконання завдань і заходів, передбачених програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на

2015-2019 роки архівний відділ райдержадміністрації планує перевірити стан та наявність документів 5 фондів в кількості 1092 од.зб.

В поточному році буде продовжено виконання завдань і заходів, визначених наказом Державного архіву Київської області від 22.08.2012 № 60 «Про посилення протипожежного захисту в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівах» . Буде порушено питання  про виділення додаткового приміщення для зберігання документів НАФ та  прийняття відповідних заходів з охоронної безпеки виділених архівних приміщень.

 Архівний відділ райдержадміністрації продовжить роботу щодо виявлення унікальних документів НАФ з врахуванням вимог ,

викладених в листі Укрдержархіву від 05.07.2012 № 01.3/2167 «Про складання анотованого переліку унікальних документів НАФ»

Архівний відділ райдержадміністрації продовжить в наступному році організацію обліку справ, не виявлених в процесі перевіряння наявності і стану справ, що знаходяться в розшуку з послідуючим складанням списків цих справ та подання їх до Державного архіву київської області.

 Будуть вживатися додаткові заходи щодо дотримання нормативних вимог до організації своєчасного обліку документів, що надходять на державне зберігання; вивіряння та уточнення облікових документів через виділення додаткового робочого часу .

 Продовжиться цілеспрямована робота з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства та архівів щодо впровадження нових нормативно- правових актів шляхом проведення кущових с емінарів.

Планується проведення 8 нарад ( семінарів ) з підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів щодо впровадження нових нормативно- правових актів, порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання.

 При наявності фінансового забезпечення, планується порушити  питання про легалізацію програмного забезпечення  архівного сектору у т.ч. ліцензійних програм антивірусного захисту комп»ютерів та серверів.

Спілньно з центральною бібліотекою, планується проведення виставок до 100- річчя початку Української революції та створення Української Центральної ради, 85 річчя Київської області та інших визначних дат.

В наступному році планується проведення 4 нарад-семінарів, за ініціативою архівного сектору, з актуальних питань архівної справи.

Планується робота щодо підготовки та подання на затвердження сесії районної ради районної програми розвитку архівної справи.

Планується  також і  робота щодо надання методичної допомоги новоутвореним об»єднаним територіальним громадам з питань архівної справи.

Архівний відділ Миронівської райдержадміністрації планує свою діяльність на 2017 рік відповідно до листа Державної

архівної служби України від 20.10.2016 № 01-33/813, а саме:

 На виконання завдань і заходів, передбачених програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на

2015-2019 роки архівний відділ райдержадміністрації планує перевірити стан та наявність документів 5 фондів в кількості 1092 од.зб.

В поточному році буде продовжено виконання завдань і заходів, визначених наказом Державного архіву Київської області від 22.08.2012 № 60 «Про посилення протипожежного захисту в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівах» . Буде порушено питання  про виділення додаткового приміщення для зберігання документів НАФ та  прийняття відповідних заходів з охоронної безпеки виділених архівних приміщень.

 Архівний відділ райдержадміністрації продовжить роботу щодо виявлення унікальних документів НАФ з врахуванням вимог ,

викладених в листі Укрдержархіву від 05.07.2012 № 01.3/2167 «Про складання анотованого переліку унікальних документів НАФ»

Архівний відділ райдержадміністрації продовжить в наступному році організацію обліку справ, не виявлених в процесі перевіряння наявності і стану справ, що знаходяться в розшуку з послідуючим складанням списків цих справ та подання їх до Державного архіву київської області.

 Будуть вживатися додаткові заходи щодо дотримання нормативних вимог до організації своєчасного обліку документів, що надходять на державне зберігання; вивіряння та уточнення облікових документів через виділення додаткового робочого часу .

 Продовжиться цілеспрямована робота з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства та архівів щодо впровадження нових нормативно- правових актів шляхом проведення кущових с емінарів.

Планується проведення 8 нарад ( семінарів ) з підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів щодо впровадження нових нормативно- правових актів, порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання.

 При наявності фінансового забезпечення, планується порушити  питання про легалізацію програмного забезпечення  архівного сектору у т.ч. ліцензійних програм антивірусного захисту комп»ютерів та серверів.

Спілньно з центральною бібліотекою, планується проведення виставок до 100- річчя початку Української революції та створення Української Центральної ради, 85 річчя Київської області та інших визначних дат.

В наступному році планується проведення 4 нарад-семінарів, за ініціативою архівного сектору, з актуальних питань архівної справи.

Планується робота щодо підготовки та подання на затвердження сесії районної ради районної програми розвитку архівної справи.

Планується  також і  робота щодо надання методичної допомоги новоутвореним об»єднаним територіальним громадам з питань архівної справи.

Архівний відділ Миронівської райдержадміністрації планує свою діяльність на 2017 рік відповідно до листа Державної

архівної служби України від 20.10.2016 № 01-33/813, а саме:

 На виконання завдань і заходів, передбачених програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на

2015-2019 роки архівний відділ райдержадміністрації планує перевірити стан та наявність документів 5 фондів в кількості 1092 од.зб.

В поточному році буде продовжено виконання завдань і заходів, визначених наказом Державного архіву Київської області від 22.08.2012 № 60 «Про посилення протипожежного захисту в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівах» . Буде порушено питання  про виділення додаткового приміщення для зберігання документів НАФ та  прийняття відповідних заходів з охоронної безпеки виділених архівних приміщень.

 Архівний відділ райдержадміністрації продовжить роботу щодо виявлення унікальних документів НАФ з врахуванням вимог ,

викладених в листі Укрдержархіву від 05.07.2012 № 01.3/2167 «Про складання анотованого переліку унікальних документів НАФ»

Архівний відділ райдержадміністрації продовжить в наступному році організацію обліку справ, не виявлених в процесі перевіряння наявності і стану справ, що знаходяться в розшуку з послідуючим складанням списків цих справ та подання їх до Державного архіву київської області.

 Будуть вживатися додаткові заходи щодо дотримання нормативних вимог до організації своєчасного обліку документів, що надходять на державне зберігання; вивіряння та уточнення облікових документів через виділення додаткового робочого часу .

 Продовжиться цілеспрямована робота з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства та архівів щодо впровадження нових нормативно- правових актів шляхом проведення кущових с емінарів.

Планується проведення 8 нарад ( семінарів ) з підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів щодо впровадження нових нормативно- правових актів, порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання.

 При наявності фінансового забезпечення, планується порушити  питання про легалізацію програмного забезпечення  архівного сектору у т.ч. ліцензійних програм антивірусного захисту комп»ютерів та серверів.

Спілньно з центральною бібліотекою, планується проведення виставок до 100- річчя початку Української революції та створення Української Центральної ради, 85 річчя Київської області та інших визначних дат.

В наступному році планується проведення 4 нарад-семінарів, за ініціативою архівного сектору, з актуальних питань архівної справи.

Планується робота щодо підготовки та подання на затвердження сесії районної ради районної програми розвитку архівної справи.

Планується  також і  робота щодо надання методичної допомоги новоутвореним об»єднаним територіальним громадам з питань архівної справи.

Архівний сектор Миронівської райдержадміністрації планує свою діяльність на 2017 рік відповідно до листа Державної

архівної служби України від 20.10.2016 № 01-33/813, а саме:

 На виконання завдань і заходів, передбачених програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на

2015-2019 роки архівний відділ райдержадміністрації планує перевірити стан та наявність документів 5 фондів в кількості 1092 од.зб.

В поточному році буде продовжено виконання завдань і заходів, визначених наказом Державного архіву Київської області від 22.08.2012 № 60 «Про посилення протипожежного захисту в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівах» . Буде порушено питання  про виділення додаткового приміщення для зберігання документів НАФ та  прийняття відповідних заходів з охоронної безпеки виділених архівних приміщень.

 Архівний відділ райдержадміністрації продовжить роботу щодо виявлення унікальних документів НАФ з врахуванням вимог ,

викладених в листі Укрдержархіву від 05.07.2012 № 01.3/2167 «Про складання анотованого переліку унікальних документів НАФ»

Архівний відділ райдержадміністрації продовжить в наступному році організацію обліку справ, не виявлених в процесі перевіряння наявності і стану справ, що знаходяться в розшуку з послідуючим складанням списків цих справ та подання їх до Державного архіву київської області.

 Будуть вживатися додаткові заходи щодо дотримання нормативних вимог до організації своєчасного обліку документів, що надходять на державне зберігання; вивіряння та уточнення облікових документів через виділення додаткового робочого часу .

 Продовжиться цілеспрямована робота з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства та архівів щодо впровадження нових нормативно- правових актів шляхом проведення кущових с емінарів.

Планується проведення 8 нарад ( семінарів ) з підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів щодо впровадження нових нормативно- правових актів, порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання.

 При наявності фінансового забезпечення, планується порушити  питання про легалізацію програмного забезпечення  архівного сектору у т.ч. ліцензійних програм антивірусного захисту комп»ютерів та серверів.

Спілньно з центральною бібліотекою, планується проведення виставок до 100- річчя початку Української революції та створення Української Центральної ради, 85 річчя Київської області та інших визначних дат.

В наступному році планується проведення 4 нарад-семінарів, за ініціативою архівного сектору, з актуальних питань архівної справи.

Планується робота щодо підготовки та подання на затвердження сесії районної ради районної програми розвитку архівної справи.

Планується  також і  робота щодо надання методичної допомоги новоутвореним об»єднаним територіальним громадам з питань архівної справи.

Архівний відділ Миронівської райдержадміністрації планує свою діяльність на 2017 рік відповідно до листа Державної

архівної служби України від 20.10.2016 № 01-33/813, а саме:

 На виконання завдань і заходів, передбачених програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на

2015-2019 роки архівний відділ райдержадміністрації планує перевірити стан та наявність документів 5 фондів в кількості 1092 од.зб.

В поточному році буде продовжено виконання завдань і заходів, визначених наказом Державного архіву Київської області від 22.08.2012 № 60 «Про посилення протипожежного захисту в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівах» . Буде порушено питання  про виділення додаткового приміщення для зберігання документів НАФ та  прийняття відповідних заходів з охоронної безпеки виділених архівних приміщень.

 Архівний відділ райдержадміністрації продовжить роботу щодо виявлення унікальних документів НАФ з врахуванням вимог ,

викладених в листі Укрдержархіву від 05.07.2012 № 01.3/2167 «Про складання анотованого переліку унікальних документів НАФ»

Архівний відділ райдержадміністрації продовжить в наступному році організацію обліку справ, не виявлених в процесі перевіряння наявності і стану справ, що знаходяться в розшуку з послідуючим складанням списків цих справ та подання їх до Державного архіву київської області.

 Будуть вживатися додаткові заходи щодо дотримання нормативних вимог до організації своєчасного обліку документів, що надходять на державне зберігання; вивіряння та уточнення облікових документів через виділення додаткового робочого часу .

 Продовжиться цілеспрямована робота з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства та архівів щодо впровадження нових нормативно- правових актів шляхом проведення кущових с емінарів.

Планується проведення 8 нарад ( семінарів ) з підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів щодо впровадження нових нормативно- правових актів, порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання.

 При наявності фінансового забезпечення, планується порушити  питання про легалізацію програмного забезпечення  архівного сектору у т.ч. ліцензійних програм антивірусного захисту комп»ютерів та серверів.

Спілньно з центральною бібліотекою, планується проведення виставок до 100- річчя початку Української революції та створення Української Центральної ради, 85 річчя Київської області та інших визначних дат.

В наступному році планується проведення 4 нарад-семінарів, за ініціативою архівного сектору, з актуальних питань архівної справи.

Планується робота щодо підготовки та подання на затвердження сесії районної ради районної програми розвитку архівної справи.

Планується  також і  робота щодо надання методичної допомоги новоутвореним об»єднаним територіальним громадам з питань архівної справи.