Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

Звіт

Підсумки роботи архіву за 2020 рік


В 2020 році архівний сектор Миронівської райдержадміністрації  працював над виконанням завдань, відповідно до Основних правил роботи державних архівів України та інших нормативних документів з питань роботи архівних відділів.

Оправлено та підшито 55 од.зб  фондів :Миронівська районна рада,  Відділ економіки Миронівської райдержадміністрації, Відділ культури, туризму, молоді та спорту Миронівської райдержадміністрації , перевірка наявності та стану справ яких проводилася в 2020 році.

 Перевіряння наявності документів проводилось в 3 фондах - Миронівська районна рада,  Відділ економіки Миронівської райдержадміністрації, Відділ культури, туризму, молоді та спорту Миронівської райдержадміністрації - в  кількості 1444 од.зб.  відповідно до Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2020-2024 роки .

 Проведена робота з удосконалення та переробки описів  № 1  справ постійного зберігання фонду Миронівська районна рада за 1944-2014 роки  кількості 903 од.зб.

 Виготовлено 100 карток фонду  Миронівської міської ради та її виконавчого комітету із земельних питань.

Внесено до універсального електронного каталогу  500 карток із земельних питань  Миронівської міської ради.

В 2020 році внесено   до електронної пошукової системи описи 26 фондів, загальна кількість справ - 13192 одиниць зберігання.

У 2020 році прийнято на державне зберігання  959 справ  постійного зберігання, зокрема:

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Миронівської райдержадміністрації– 9 од.зб., Районний комітет профспілки працівників  сільського господарства - 3 од.зб., Управління агропромислового розвитку Миронівської райдержадміністрації - 221 од.зб., Шандрівська сільська рада - 52 од.зб.,  Ємчиська сільська рада - 21 од.зб., Вікторівська сільська рада - 43 од.зб., Центральненська сільська рада – 54 од.зб., Яхнівська сільська рада – 58 од.зб., Фінансове управління Миронівської райдержадміністрації - 8 од.зб., Козинська сільська рада - 30 од.зб., Миронівська районна рада - 83 од.зб., Юхнівська сільська рада - 46 од.зб.,  Полівська сільська рада - 25 од.зб., Грушівська сільська рада - 62 од.зб., Тулинська сільська рада - 59 од.зб., Потіцька сільська рада - 40 од.зб., Маслівська сільська рада - 36 од.зб.,  Росавська сільська рада - 26 од.зб., Відділ містобудування. архітектури, житлово-комунального господарства Миронівської райдержадміністрації - 35 од.зб., Коритищенська сільська рада - 48 од.зб.

 Схвалено на ЕПК Державного архіву Київської області 1815 од.зб. управлінської документації підприємств, установ та організацій – джерел формування НАФ на території району, зокрема: Зеленьківська сільська рада - 65 од.зб., Македонська сільська рада - 9 од.зб., Юхнівська сільська рада - 42 од.зб., Вікторівська сільська рада - 27 од.зб., Маслівський аграрний технікум ім.П.Х.Гаркавого - 961 од.зб., Кип"ячківська сільська рада - 35 од.зб., Управління Державної казначейської служби України у Миронівському районі - 6 од.зб., Грушівська сільська рада - 36 од.зб., Тулинська сільська рада - 39 од.зб., Шандрівська сільська рада - 44 од.зб., Яхнівська сільська рада - 299 од.зб., Управління агропромислового розвитку Миронівської райдержадміністрації - 152 од.зб., Миронівська центральна районна лікарня - 46 од.зб., Миронівський районний суд - 4 од.зб., Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства Миронівської райдержадміністрації - 35 од.зб., Миронівський районий відділ державної реєстрації актів цивільного стану - 15 од.зб.

Погоджено на засіданні ЕК архівного сектору райдержадміністрації  справ з (кадрових питань) особового складу 537 од.зб. , в тому числі :   Маслівський аграрний технікум ім.П.Х.Гаркавого - 43 од.зб., Яхнівська сільська рада - 85 од.зб., Миронівська центральна районна лікарня - 12 од.зб. , Управління Державної казначейської служби України у Миронівському районі - 4 од.зб.,  Управління агропромислового розвитку Миронівської райдержадміністрації - 109 од.зб.,   Фінансове управління Миронівської райдержадміністрації - 14 од.зб.,  СТОВ "Україна" - 222 од.зб. та інші.

Схвалено ЕПК Державного архіву 7 номенклатур  (Відділення Державного казначейства в Миронівському районі, Миронівська центральна районна лікарня, Миронівська районна державна адміністрація, Миронівське районне відділення Державної виконавчої служби, Миронівський районний відділ державної реєстрації актів  цивільного стану, сектор містобудування, архітектури Миронівської райдержадміністрації,  Управління фінансів Миронівської райлержадміністрації).

Схвалено на ЕК архівного сектору РДА: 2 – інструкцію з діловодства  Миронівської райдержадміністрації  та комунального некомерційного підприємства "Миронівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги"; 2 – положення про ЕК установи –  комунального некомерційного підприємства "Миронівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" та Миронівського районного суду, 1 - положення про архівний підрозділ  Миронівської райдержадміністрації

Експертиза цінності документів проведена 1 фонду в кількості 903 од.зб. (Миронівська районна рада).

 В 2020 році архівним сектором Миронівської РДА не проводилась робота з упорядкування  документів постійного терміну зберігання на договірних засадах.

 Протягом 2020 року архівним сектором перевірки діловодства в установах та організаціях  (комплексні, контрольні, тематичні) не проводились .

В 2020 році архівним сектором проведено 6 "кущових" нарад-семінарів з відповідальними працівниками  архівних служб установ району по питанню упорядкування документів у разі ліквідації установ , в роботі яких взяло  участь 45 осіб. 

В 2020 році завідувач архівного сектору взяв участь в 4 онлайн-нарадах, які проводились Державним архівом Київської області.

Виконано всього 137 запитів.   Із них - 126 запитів тематичного характеру та 11 запитів - соціально – правового характеру.

 Було підготовлено та проведено 4 виставки. Одна  виставка архівних документів проводилась  на стенді біля кабінету архівного сектору Миронівської райдержадміністрації "Українська революція  1917-1921 років. Хронологія подій".В системі онлайн розміщено три виставки протягом року : "До 125-річчя Максима Рильського", "Правління гетьмана Скоропадського", "До Дня Конституції України".

            Тематика 2 публікацій архівного сектору в місцевій пресі – газеті «Миронівський край» в 2020 році така:  «Книга Скорботи України" береже імена загиблих» (08 травня 2020 року) та стаття «До дня працівників архівних установ" (24 грудня 2020 року).

Протягом 2020 року на сайті архівного сектору розміщено 56 статей різної тематики.

В 2020 році архівний  сектор забезпечений додатковим приміщенням для архівосховища № 5 загальною площею 13.5 м2 та збільшено протяжність  стелажного обладнання (стелажних полиць) на 20 пог.м.

В 2020 році архівний сектор розпочав роботу із оцифрування управлінської документації. Було створено 6 цифрових копій справ (1105 кадрів) документів постійного терміну зберігання.