Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

Звіт

Підсумки роботи архіву за 2013 рік


 В 2013 році архівний відділ Миронівської райдержадміністрації продовжував працювати над виконанням завдань, відповідно до Основних правил роботи державних архівів України та інших нормативних документів з питань роботи архівних відділів, а саме :

  1.Оправлено та підшито 45 документів  фондів  Ємчиської сільської ради, Коритищанської сільської ради, фінансового управління Миронівської РДА, Маслівського ДАТу, перевірка наявності та стану справ яких проводилася в 2013 році.

2.Закартоновано  290 документів. Перевиконання плану відбулося за рахунок приймання документів постійного терміну зберігання, що перебували в архівних підрозділах понад встановлені строки.

3.Перевірено наявність документів в  кількості 2243 од.зб.  відповідно до Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НаФ на 2010-2014 роки виконано в повному обсязі.

4.Проведено удосконалення описів  № 1  справ постійного зберігання управління фінансів Миронівської РДА та Маслівського державного аграрного технікуму, перевірка наявності та стану справ яких проводилася в 2013 році в кількості 245 од.зб. 

5.Виготовлено 219  карток фонду Миронівської міської ради  із земельних питань.

6. Прийнято на державне зберігання 290 справ постійного зберігання.

7.Схвалено на ЕК архівного відділу Миронівської РДА  416 справ тривалого зберігання Миронівського районного суду за 2000-2001роки та 378 справ управлінської документації установ-джерел формування НАФ на території району. Загальна кількість таких справ-994 справи.

Крім того, схвалено на ЕПК Державного архіву Київської області  378 од.зб. управлінської документації.

8.Погоджено описів №2-ос справ з особового складу в кількості 97 од.зб. .

9. Архівним відділом проводилася робота з  упорядковання на договірних засадах  документів з особового складу Миронівського міжрайонного Фонду з тимчасової втрати працездатності.

10.Ініціативні інформування  архівного відділу відбувалися через:

- створення постійного методичного куточку архівного відділу «Архівний відділ інформує», де систематично висвітлювалася інформація з різних питань роботи архівного відділу для широкого загалу громадян району.

 11.Начальником архівного відділу було дане інтерв»ю місцевій телерадіостудії «Миронівка» з основних питань проведення семінару з питань організації діловодства в міськсільвиконкомах району та підготовлено замітку в районній газеті «Миронівський край»  до Дня працівників архівних установ України.