Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

Звіт

Підсумки роботи архіву за 2014 рік


 В 2014 році архівний відділ Миронівської райдержадміністрації продовжував працювати над виконанням завдань, відповідно до Основних правил роботи державних архівів України та інших нормативних документів з питань роботи архівних відділів, а саме :

  1.Оправлено та підшито 30 документів  фондів  Яхнівської сільської ради, Македонської сілької ради, перевірка наявності та стану справ яких проводилася в 2014 році.

2.Закартоновано  241 документ. Невелике перевиконання плану відбулося за рахунок приймання документів постійного терміну зберігання, що перебували в архівних підрозділах понад встановлені строки.

3.Перевірено наявність документів в  кількості 2432 од.зб.  відповідно до Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НаФ на 2010-2014 роки виконано в повному обсязі.

4.Проведено удосконалення описів  № 1  справ постійного зберігання управління фінансів Миронівської РДА та Пустовітівської сільської ради, перевірка наявності та стану справ яких проводилася в 2014 році в кількості 238 од.зб. 

5.Виготовлено 100  карток фонду Миронівської міської ради  із земельних питань.

6. Прийнято на державне зберігання 241 справу постійного зберігання.

7.Схвалено на ЕК архівного відділу Миронівської РДА  487 справ тривалого зберігання Миронівського районного суду за 2000-2001роки та 387 справ управлінської документації установ-джерел формування НАФ на території району. Загальна кількість таких справ-925 .

 

8.Погоджено описів №2-ос справ з кадрових питань ( особового складу) в кількості 1154 од.зб. .

9. Архівним відділом проводилася робота з  упорядковання на договірних засадах  документів з особового складу Миронівського міжрайонного Фонду з тимчасової втрати працездатності.

10.Ініціативні інформування  архівного відділу відбувалися через:

- створення постійного методичного куточку архівного відділу «Архівний відділ інформує», де систематично висвітлювалася інформація з різних питань роботи архівного відділу для широкого загалу громадян району.

 11.Начальником архівного відділу було дано 4 інтерв»ю місцевій телерадіостудії «Миронівка» з основних питань проведення семінару з питань організації діловодства в міськсільвиконкомах району,перше ознайомлення працівників діловодних служб району з питань введення електронного документообігу, підготовлено замітки в районній газеті «Миронівський край»  до Дня працівників архівних установ України.