Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

Звіт

Підсумки роботи архіву за 2017 рік


 В 2017 році архівний сектор Миронівської райдержадміністрації  працював над виконанням завдань, відповідно до Основних правил роботи державних архівів України та інших нормативних документів з питань роботи архівних відділів.

    

Оправлено та підшито 40 документів  фондів Тулинської сільської ради, Малобукринської сільської ради та КСП "Перемога" с.Вікторівка, перевірка наявності та стану справ яких проводилася в   2017 році.

 

Проведено перевіряння наявності документів 5 фондів- Тулинської сільської ради, Малобукринської сільської ради, відділення Державного казначейства в Миронівському районі , КСП « Перемога» с. Вікторівка та Управління агропромислового розвитку Миронівської РДА в  кількості 1092 од.зб.  відповідно до Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2014-2017 роки.

 

Проводилась робота з удосконалення описів  № 1  справ постійного зберігання Миронівської обласної лікарні відновного лікування, перевірка наявності та стану справ яких проводилася в  2017 році в кількості 331 од.зб.

 

Архівним сектором Виготовлено 100 карток фонду Миронівської міської ради  та її виконавчого комітету із земельних питань.

 

За 2017 рік прийнято на державне зберігання 543 справи постійного зберігання, а саме :

Полівська сільська рада – 24 од.зб., Малобукринська сільська рада – 17 од.зб., Відділ Держгеокадастру у Миронівському районі – 70 од.зб., Управління Пенсійного фонду в Миронівському районі – 29 од.зб., Миронівський центр зайнятості – 354 од.зб., Козинська сільська рада – 5 од.зб. , Піївська сільська рада – 9 од.зб. , Кип"ячківська сільська рада - 8 од.зб., Шандрівська сільська рада - 15 од.зб., Вікторівська сільська рада - 6 од.зб та Владиславська сільська рада - 6 од.зб.

 

Протягом 2017 року схвалено на ЕК архівного сектору Миронівської РДА описів № 1 - 651 од.зб.  та описів № 3 - 93 од.зб., що пройшли схвалення на ЕПК Державного архіву Київської області.

     

Крім того, за 2017 рік погоджено на засіданні ЕПК Державного архіву описів  справ з (кадрових питань) особового складу224 од.зб. : Миронівська районна податкова інспекція  ( 8 од.зб.), Миронівський центр зайнятості (143 од .зб. ), Відділення Пенсійного фонду в Миронівському районі  ( 8од.зб. ), Відділення Державного казначейства в Миронівському районі ( 4 од.зб.) та сільських рад (61 од.зб.), що  вже пройшли схвалення на ЕПК Державного архіву Київської області                                                            

 

Схвалено ЕК архівного сектору райдержадміністрації 5 номенклатур справ, а саме : Відділ державної реєстрації речових прав, Миронівська районна рада, Миронівська райдержадміністрація, Відділення Державного кзначейства в Миронівському районі та Миронівського районного комітету профспілки працівників агропромислового комплексу, що пройшли погодження ЕПК Державного архіву Київської обалсті.

 

Архівним сектором проведено, згідно плану роботи відділу на 2017 рік, 8  перевірок: 5 комплексних перевірок (Піївської сільської ради, Пустовітської сільської ради ,  Македонської сільської ради, Олександрівської сільської ради та Миронівської міської ради) та 3 контрольні перевірки (Козинської сілсьької ради, Малобукринської сільської ради та Зеленьківської сільської ради).

 

Проведено 3 наради- семінари з працівниками архівних служб установ за ініціативою архівного сектору, в яких прийнято участь 26 осіб.

За 2017 рік виконано 158 запитів.   Із них- 127 запитів тематичного характеру та 31 запит соціально-правового характеру.

 

Протягом року архівним сектором підготовлено та проведено 2 виставки ("Київщина на картах 16-19 ст." та "Героїчне та трагічне в історії Київської області. Літопис подій") та 1 електронну виставку документів до 26-ї річниці Незалежності України. Інформація про вказані виставки була висвітлена в телевізійних передачах ТРС "Миронівка".

Крім того, протягом року підготовлено та опубліковано в районній газеті "Миронівський край"  6 статей.

70 статей було розмішено на сайті архівного сектору Миронівської райдержадміністрації стосовно відзначення  державних свят, пам"ятних дат та ін.

В поточному році в читальному залі архівного сектору працювало 5 користувачів. Загалом було видано 32 од.зб.

22 червня 2017 року за № 276 було прийнято розпорядження голови Миронівської райдержадміністарції "Про утворення експертної комісії архівного сектору Миронівської районної державної адміністарції".

20 грудня 2017 року було прийнято розпорядження голови Миронівської райдержадміністрації № 580 "Про схвалення Програми розвитку архівної справи в Миронівському районі на 2018-2020 роки".

Вказана програма була подана на розгляд ХУ сесії УІІ скликання Миронівської районної ради, яка відбулась 22 грудня 2017 року, та була затверджена відповідним рішенням.

Фінансування програми буде проводитись з районного бюджету.