Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2020 рік


Відповідно до плану розвитку архівної справи на 2020 рік архівним сектором Миронівської райдержадміністрації протягом наступного року буде проведено наступне:

Оправлення та підшивка документів буде відбуватися тих 3 фондів ,перевірка стану і наявності яких запланована на 2020 рік (згідно Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2020-2024  роки).

Картонування та приймання  управлінської документації буде здійснено 20фондів в кількості 706 од.зб., а саме :

 

      Миронівської міської ради                                                                   111 од.зб.,

      Центральненської сільської ради                                                           54 од.зб.,

      Яхнівської  сільської ради                                                                       39 од.зб.

                                                                                                         

      Вказані сільські та міська ради в 2020 році передаватимуть документи на постійне зберігання  за 2015-2018 роки включно у зв»язку з об»єднанням громад (вибори відбулися 23 грудня 2018 року).

        Архівним сектором планується також приймання  управлінської документації  таких установ : 

                                                                                        

      Владиславської  сільської ради                                                            6 од.зб.

      Вікторівської  сільської ради                                                              6 од.зб.,

      Карапишівської  сільської ради                                                          13 од.зб.,

      Ємчиської  сільської ради                                                                     9 од.зб.,

      Грушівської сільської ради                                                                  7 од.зб.,

      Потіцької сільської ради                                                                       6 од.зб.

      Македонської сільської ради                                                                7 од.зб.

      Шандрівської сільської ради                                                                7 од.зб.

      Документи з місцевих виборів, які заплановані на 2020 рік            60 од.зб.

      Відділення Державного казначейства в Миронівському районі     10 од.зб.

      Миронівська районна державна адміністрація                                  210 од.зб.,

      Миронівський районний комітет профспілки працівників АПК    3 од.зб.               

      Відділ освіти Миронівської райдержадміністрації                           24 од.зб.

      Центральна районна лікарня                                                               18 од.зб.                      

      Управління агропромислового розвитку РДА                                  77 од.зб.

      Фінансове управління РДА                                                                 15 од.зб.

      Відділ культури, молоді та спорту РДА                                            24 од.зб.

                           _________________________________________________

                                                                                        Разом :                706 од.зб.

  Перевірка наявності документів буде здійснюватися 3 фондів  загальною кількістю 1413 од.зб.

Удосконалення та перероблення описів управлінської документації  Миронівської районної ради  в  кількості 882 од.зб. року буде проведена  в 2020 році.

В наступному календарному році буде продовжено каталогізацію документів із земельних питань Миронівської міської ради в  кількості 100 карток.

На наступний рік заплановано внести до універсального електронного каталогу 500 карток із земельних питань  Миронівської міської ради.

На 2020 рік заплановано внести  до електронної пошукової системи описи 10 фондів, 5 тис. одиниць зберігання.

Планується схвалення описів на ЕПК Державного архіву 23 фондів :   12 сільських рад за 2016-2018 роки (149 од.зб.),   Відділу культури, туризму, молоді  та спорту РДА за 2018 рік  (6 од.зб.) , Маслівського аграрного технікуму ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету за 2011-2017 роки (92 од.зб.), документів з місцевих виборів 2020 року (60 од.зб.) , районного комітету профспілки працівників сільського господарства  за 2018 рік (1 од.зб.), управління агропромислового розвитку РДА за 2013-2018 рік (77 од.зб.), відділу освіти Миронівської РДА за 2018 рік (14 од.зб.), фінансового управління Миронівської РДА за 2013-2018 роки (30 од.зб.), комунального закладу «Миронівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2017-2018 роки (12 од.зб.), Центральної районної лікарні за 2013-2018 роки (36 од.зб.), Відділення державного казначейства в Миронівському районі за 2018 рік (6 од.зб.), Миронівської РДА за 2018 рік (70 од.зб.) в кількості 553 од.зб.

Погодження:

                    описів  з кадрових питань ( особового складу ) на ЕПК Державного архіву 23 вищезгаданих  в п.3.2.1. фондів в кількості 249 од.зб.;

                    номенклатура справ 5 фондів (Центральної районної лікарні, комунального закладу «Миронівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» , фінансового управління Миронівсьої РДА, Служби у справах дітей, Управління соціального захисту населення Миронівської РДА);

                   інструкція з діловодства 2 фондів (Центральної районної лікарні, комунального закладу «Миронівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» ),

                   положення про ЕК та архів установи -  2 фондів (Центральної районної лікарні, комунального закладу «Миронівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»).

Не планується  упорядкування документів  на договірних засадах .

Планується в наступному календарному році провести за ініціативою архівного  сектору 5 нарад-семінарів та до проведення  3 семінарів буде залучено архівний сектор .Всього планується охопити семінарськими заняттями близько 45 осіб.

Планується виконати 100 запитів тематичного та 30 соціально-правового характеру.

Буде підготовлено  2 публікації в районній газеті «Миронівський край» на тему : підсумкова інформація про роботу архівного сектору за 2020 рік (До Дня архівіста) та стаття до Дня пам»яті та примирення .

Планується організувати роботу в читальному залі 10 громадян України та видати їм для ознайомлення 170 од.зб.

Планується виділення додаткового приміщення -  кімнати під архівосховище (№ 5) розміром 13,5 м2.

Планується збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць) на 20 пог.м.