Архівний відділ

Миронівської райдержадміністрації

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2021 рік


Відповідно до плану розвитку архівної справи на 2021 рік архівним сектором Миронівської райдержадміністрації протягом наступного року буде проведено наступне:

Оправлення та підшивка документів буде відбуватися тих 5 фондів ,перевірка стану і наявності яких запланована на 2021 рік (згідно Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2020-2024  роки).

Картонування та приймання  управлінської документації буде здійснено 24фондів в кількості 800 од.зб., а саме :

 

      Миронівської міської ради                                                            75 од.зб.,            

      Македонської  сільської ради                                                        54  од.зб.,    

      Вікторівської сільської ради                                                          12 од.зб.,

      Кип»ячківської сільської ради                                                       35 од.зб.,      

      Ємчиської  сільської ради                                                              47 од.зб.,

      Козинської сільської ради                                                              21 од.зб.,

      Олександрівської сільської ради                                                    44 од.зб.,

      Маслівської сільської ради                                                             21 од.зб.,

      Зеленьківської  сільської ради                                                        77 од.зб.,

      Грушівської сільської  ради                                                            16 од.зб.,

      Карапишівської сільської ради                                                       56 од.зб.,

      Коритищенської сільської ради                                                      21 од.зб.,

      Потіцької сільської ради                                                                 21 од.зб.

      Полівської сільської ради                                                               21 од.зб.,

      Владиславської сільської ради                                                       49 од.зб.

      Пустовітівської сільської ради                                                       49 од.зб.,

      Росавської сільської ради                                                               26 од.зб.,   

      Тулинської сільської ради                                                              16 од.зб.,

      Шандрівської сільської ради                                                          16 од.зб.,

      Юхнівської сільської ради                                                             16 од.зб., 

      Малобукринської сільської ради                                                   78 од.зб.

      Відділу освіти Миронівської райдержадміністрації                          10 од.зб.

      Відділу культури, туризму, молоді та спорту Миронівської

      райдержадміністрації                                                                     10 од.зб.

      Фінансового управління Миронівської райдержадміністрації          9 од.зб.

                           _________________________________________________

                                                                                        Разом :        800 од.зб.

 

 Планується на 2021 рік погодження ЕПК (схвалення ЕК архівного сектору):

- описів справ з кадрових питань (особового складу) в кількості 457 од.зб.

          В тому числі: 428 од.зб. (20 сільських рад ), 6 од.зб. (Відділ культури, туризму, молоді та спорту Миронівської райдержадміністрації ), 15 од.зб. (Миронівська райдержадміністрація) та 8 од.зб. (Відділ освіти Миронівської райдержадміністрації);

- номенклатур - 2 (Центральної районної лікарні та комунального закладу «Миронівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги)         

- положення про архівний підрозділ - 1 (комунального закладу «Миронівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги).

 Експертиза цінності документів НАФ (управлінської документації), що зберігаються в архівному секторі буде проведена в 3 фондах (Управління агропромислового розвитку Миронівської райдержадміністрації ,  відділ економіки Миронівської райдержадміністрації та Центральна районна лікарня ), що нараховують 919 од.зб.

 На 2021 рік архівним сектором заплановано проведення 3 семінарів.

Кількість семінарів , до участі в яких залучатимуться працівники архівного сектору, – 1.

 

Оправлення та підшивка документів  (55 од.зб.) буде відбуватися тих 5 фондів,перевірка стану і наявності яких запланована на 2021 рік (згідно Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2020-2024 роки).

 

На 2021 рік заплановано картонування 300 од.зб. управлінської документації, яка буде прийматися до архівного сектору на постійне зберігання.

 

Перекартонування 100 од.зб. буде проводитись в тих фондах, в яких буде проведена перевірка стану і  наявності справ.

 

Перевірка стану і наявності документів буде здійснюватися 5 фондів  загальною кількістю 1438 од.зб.

 

В 2021 році архівний сектор продовжить роботу щодо створення фонду користування  на документи з паперовим носієм. Заплановано створення цифрових копій шляхом сканування 5 од.зб. загальною кількістю 500 кадрів.

 

В 2021 році планується  надходження 110 запитів від фізичних та юридичних осіб, зокрема, на особистому прийомі – 90.

 

Планується виконати 100 запитів тематичного характерута 10 запитів – соціально-правового характеру.

 

Архівний сектор планує проведення 3 онлайн-виставок (До 150 річниці від дня народження Лесі Українки, До 30-річчя незалежності України та Української революції 1917-1921 років) та 2 публікації в районній газеті «Миронівський край».

 

3.3. В 2021 році архівний сектор планує зареєструвати 10 користувачів читального залу, 20 відвідувань читачів та видати їм для опрацювання 170 од.зб. управлінської документації.

 

Удосконалення та перероблення  3 описів управлінської документації  в  кількості 919 од.зб. року буде проведена  в 2021 році.

 

В 2021 році архівний сектор продовжить роботу з оцифрування описів на документи Національного архівного фонду. Буде оцифровано 20 описів управлінської документації, що налічуватиме 200 кадрів.

 

На 2021 рік архівним сектором заплановано отримання додаткового приміщення для архівосховища № 6 загальною площею 13.5 м2 та збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць) на 20 пог.м.